magyarul
1973-1980
1981-1990
1991-2000
2004
2005
2006
2007
Vita kor på Öland. (studium)

olja på duk

20x25 cm

2006

lld@laszlold.eu