magyarul
1973-1980
1981-1990
1991-2000
2004
2005
2006
2007
Visby. Nr 2. (strykjärnet)

olja

1989

lld@laszlold.eu