magyarul
1973-1980
1981-1990
1991-2000
2004
2005
2006
2007
Slumrande Venus. Nr 1. (Fritt efter Giorgione)

olja på duk

30x45 cm

2005

lld@laszlold.eu