magyarul
1973-1980
1981-1990
1991-2000
2004
2005
2006
2007
Väntan på renässans. Nr 5. (Godot kom inte!)

(Var kan man lära sig att vara en god människa?)

olja på duk

2004

30x46 cm

lld@laszlold.eu