magyarul
1973-1980
1981-1990
1991-2000
2004
2005
2006
2007
Väntan på renässans. Nr 4.  (Godot kom inte!)

För gud skall vi icke ängslas, ej heller frukta döden; lusten är lätt att finna, smärtan lätt att uthärda. (Epikuros)

olja på duk

2004

41x30 cm

lld@laszlold.eu