magyarul
1973-1980
1981-1990
1991-2000
2004
2005
2006
2007
Väntan på renässans. Nr 3. (Godot kom inte!) 

”Tomt är talet hos den filosof som inte kan bota människans lidanden. Ty alldeles som vi inte har bruk av en läkekonst som inte kan befria oss från kroppens sjukdomar, har vi inte bruk av en filosofi som inte kan befria oss från själens lidanden” (Epikuros)

olja på duk

2004

41x30 cm

lld@laszlold.eu