magyarul
1973-1980
1981-1990
1991-2000
2004
2005
2006
2007
Väntan på renässans. Nr 2.  (Godot kom inte!)

”När jag lyssnar till denne mans tal, bultar mitt hjärta och mina tårar strömmar långt häftigare än under korybantisk yra. Och jag har sett att detsamma händer, många andra.” (Platon om Sokrates)

olja på duk 2004

40x30 cm

lld@laszlold.eu