magyarul
1973-1980
1981-1990
1991-2000
2004
2005
2006
2007
Uppenbarelse av renäsans. Nr 3.

olja på duk

30x40 cm

2007

lld@laszlold.eu