magyarul
1973-1980
1981-1990
1991-2000
2004
2005
2006
2007
Uppenbarelse av renässans. Nr. 1.

olja på duk

30x41 cm

2005

lld@laszlold.eu