magyarul
1973-1980
1981-1990
1991-2000
2004
2005
2006
2007
Tavlor på en utställning. Nr 10. (Sokrates)

"Domstolen" fritt efter William Hogarth 1697-1764.

akvarell

1989

62x46 cm

Ang. studierna och om serien "Sokrates"!

"År .... blev konstnären Sokrates instämd till domstolen. Anklagelsen gälde dels dålig kvalité dels förnekande av statens gudar och införande av "nya demoniska väsen" dels förförelse av ungdom. Rättegången slutade med att; med stöd av experternas uttalanden förklarades konstnären skyldig och dömdes till döden.

Sokrates nödgades tömma giftbägaren, som var framställd enligt normerna för konstnärernas fackligasamarbets-organisationer och deras myndigheter.

lld@laszlold.eu