MÅLNINGAR
PRESSKLIPP
FOTO
KONTAKT
LÄNKAR
OBJEKT
VIDEO
magyarul
1973-1980
1981-1990
1991-2000
2004
2005
2006
2007
Cogito ergo sum!

jag tänker, alltså finns jag - jag målar, alltså finns jag

1. Universum är oändligt.

2. I universum finns materia och liv.

3. Materia eller liv kan inte skapas.

4. Livet har kommit till jorden när förutsättningarna var lämpliga.

5. Människan har kommit till jorden som människa.

6. Människan utvecklas inte, utan bara förändras från individ till individ.

7. En apa förändras inte till en människa, liksom en virus förblir en virus,en baktertie förblir en bakterie, en växt förblir en växt, en ödla förblir en ödla, en fisk förblir en fisk, en fågel förblir en fågel, en däggdjur förblir en däggdjur.

8. Människans uppgift är att verka för artens överlevnad.

9. Människan har skapat gud, efter sitt eget sinne och behov.

Blogg:

2006-11-27 Begynnelsen..

2007-03-04 Konstnärens överlevnad

2007-03-05 Trängselskatt

2007-05-14 Svar till Nilla

2007-06-28 Varför väljar man att vara konstnär

Metroblogg