magyarul
1973-1980
1981-1990
1991-2000
2004
2005
2006
2007
Slumrande Venus. Nr 2. (Fritt efter Giorgione).

olja på duk

2005

41x30 cm

lld@laszlold.eu