magyarul
1973-1980
1981-1990
1991-2000
2004
2005
2006
2007
Ritual för Renässans. Nr 1. (Godot kommer ju inte!)

olja på duk

30x44 cm

2006

lld@laszlold.eu