magyarul
1973-1980
1981-1990
1991-2000
2004
2005
2006
2007
Poetens Förälskelse

virvel skimrar
chimär vidgas
stenögat speglar blickens omöjlighet
medan fyrtornslågan anar
acis förvandling röda klippsprickorna
skiljer vidgas
skymmer vaknar
aldrig ditt hudlöst svarande ansikte
möta får sin längtans fråga

Håkan Lindholm

Poetens Förälskelse.

olja på duk

1982

55 x 65

lld@laszlold.eu