magyarul
1973-1980
1981-1990
1991-2000
2004
2005
2006
2007
Nordiskt landskap.

olja på duk

1975

110x80 cm

lld@laszlold.eu