magyarul
1973-1980
1981-1990
1991-2000
2004
2005
2006
2007
Natt. Nr 3. (drömmen)

olja på duk

1987

54x65 cm

lld@laszlold.eu