magyarul
1973-1980
1981-1990
1991-2000
2004
2005
2006
2007
Minnessten till den sista fiskaren.

glaserade stengodsplattor

1977

95x65

lld@laszlold.eu