magyarul
1973-1980
1981-1990
1991-2000
2004
2005
2006
2007
Stilleben med lökar.

olja på duk

30x25

2005

lld@laszlold.eu