magyarul
1973-1980
1981-1990
1991-2000
2004
2005
2006
2007
Längtan efter renässans. Nr 5. (Godot kom inte!)

olja på duk

2005

41x31 cm

lld@laszlold.eu