magyarul
1973-1980
1981-1990
1991-2000
2004
2005
2006
2007
Längtan efter renässans. Nr.4. (Godot kom inte!)

olja på duk

30x20 cm

2005

lld@laszlold.eu