magyarul
1973-1980
1981-1990
1991-2000
2004
2005
2006
2007
Kobbar och skär

olja på duk

2004

20x30 cm

lld@laszlold.eu