magyarul
1973-1980
1981-1990
1991-2000
2004
2005
2006
2007
Höstsnö vid Husbygård.

akryl på duk

1993

22x28 cm

lld@laszlold.eu