magyarul
1973-1980
1981-1990
1991-2000
2004
2005
2006
2007
Höstsnö vid Granby gård.

akryl på kartong

1993

24x32 cm

lld@laszlold.eu