magyarul
1973-1980
1981-1990
1991-2000
2004
2005
2006
2007
Fåglar på berg. Nr 1.

olja på duk

2004

26x30 cm

lld@laszlold.eu