MÅLNINGAR
PRESSKLIPP
FOTO
OBJEKT
KONTAKT
LÄNKAR
VIDEO
SPEKULATORIUM
magyarul
1973-1980
1981-1990
1991-2000
2004
2005
2006
2007
KONSTNÄRENS ÖVERLEVNAD!

Motto: Gärna stipendier, sponsring och medaljer, men först en avtalsenlig lön!

Konstnärens överlevnad är i Sverige inte någon viktig samhällsfråga. Med cynisk självklarhet anses att om konstnären klarar sig inte som egen företagare, då konstnären ska byta yrke! Alla utom konstnären som avslutar sin utbildning kan välja att bli anställd eller bli egen företagare.

I senaste KRO-bladet ”Konstnären” säger kulturminister Lena Adelsohn-Liljeroth följande:

”Jag tror inte att staten någonsin kan garantera alla som väljer en viss utbildning ett arbete och försörjning inom det området.”

Alla?

Staten anställer ju inte en enda konstnär för att producera sin konst.

Det gör man i Holland.

Varför utbildar Sverige konstnärer för? Bara för att de ska arbeta på andra område utanför sin utbildning?

Jag tror att den rika svenska staten kan försörja sina konstnärer om inte alla, men börja med att anställa en procent av dem som avslutar sin högre konstnärliga utbildning. Staten kan stimulera andra myndigheter och företag för att anställa konstnärer. Varje kommun, landsting och företag med lite kulturell ambition ska kunna anställa konstnärer på kortare eller längre tid med en förändrad syn på konsten i den statliga förvaltningen. Staten och alla andra som anställer konstnärer kan ta hand om konstverken och förvalta enligt bästa förmåga. Konsten kan lagras, kan utställas, kan säljas eller nyttjas på andra sätt.

För att detta måste samhället ändra sin syn på konsten och konstnären! Stipendier, sponsring och utmärkelser är trevliga men utan tryggad försörjning blir bara allmosor.

Konsten skall anses som en naturtillgång!


Naturtillgång som mineraler, skog, rent vatten och ren luft, tillgångar som staten och många andra investerar mycket. Konsten kan bli lika lönsamt investering som investeringar i andra naturtillgångar. Självklart det kan bli investeringar som är katastrofala, liksom stormfällda skog, liksom oljeborrningar på Gotland och inte tal om en havererad kärnkraftverk.

Konstnärsorganisationer bör arbeta för att konstnären ska kunna bli anställd med avtalsenligt lön för att producera konst. Konstnären ska kunna ha A-kassa som konstnär. Arbetsförmedlingen ska kunna erbjuda arbete i yrket.

Varför kan skådespelare, sångare, musiker vara anställda men inte konstnärer?

Hur fattigt Sverige skulle vara utan järnmalm, koppar, guld, skog?

Hur fattigt Sverige skulle vara utan konsten?


Laszlo Donat
konstnär

Ps
Idén, konst som naturtillgång, kommer från skulptören Stefan Thorén