MÅLNINGAR
PRESSKLIPP
FOTO
OBJEKT
KONTAKT
LÄNKAR
VIDEO
SPEKULATORIUM
magyarul
1973-1980
1981-1990
1991-2000
2004
2005
2006
2007
BEGYNNELSEN AV MIN BLOGGANDE!
LÄNGTAN EFTER RENÄSSANS
(Godot kommer inte!)

Vid 18 års ålder fick jag en ingivelse att en ny renässans kommer att komma.
Jag har levt med den tanken i 45 år, ständigt närvarande.

Detta är utgångspunkten!

Vi lever i en värld som har stora liknelser på medeltiden.
Religiösa världsbilden dominerar trots all vetenskap och forskning, även de sekulära stater böjer sig inför religiösa fanatiker och har svårt att ta ställning mot religion.
Tron ska vara den enskildes rättighet, men alla måste ha friheten att ”inte tro”, friheten för alla människor utöver hela jorden!
Gudar har skapats av människor och gudar används för att utnyttja troende i egna syften.
Vi måste tro på människan och tro på människas uppgift som är:

att verka för artens överlevnad.

En ny renässans tänkande måste sätta alla individens intresse centralt, gränserna såväl ekonomiska som nationella måste upphöra inom snart.
Samtliga krafter måste användas för att förbereda flytten från jorden, vår tid kanske kommer att bli kortare på jorden eftersom vi förbrukar jordens resurser i en rasande fart.

För gud skall vi icke ängslas, ej heller frukta döden; lusten är lätt att finna, smärtan lätt att uthärda. (Epikuros)