magyarul
1973-1980
1981-1990
1991-2000
2004
2005
2006
2007
Begär av renässans. Nr 1. (fritt efter Titian)

olja på duk

2004

30x40 cm

lld@laszlold.eu