magyarul
1973-1980
1981-1990
1991-2000
2004
2005
2006
2007
Begär av Renäsans. Nr 2. (fritt efter Titian)

olja på duk

2005

30x41 cm

lld@laszlold.eu